ข้อควรรู้ เกี่ยวกับเบรกมือ

Admin Isuzusiamcity February 02, 2019 10:51

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับเบรกมือ
          เบรกมือ (Parking Brake) มีไว้สำหรับใช้งานขณะที่รถจอด อยู่นิ่ง ๆ ผู้ขับขี่ไม่ควรดึงเบรกมือขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ เนื่องจากเบรกมือจะใช้ต่อเมื่อมีอาการไหลของรถยนต์ เช่น จอดรถในที่ลาดชัน หรือหากการจราจรติดขัด รถติดไฟแดงเป็นเวลานาน ควรใส่เกียร์ว่างแล้วดึงเบรกมือไว้ เพื่อความปลอดภัย และก่อนสตาร์ทรถ ควรตรวจเกียร์ให้อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างพร้อมดึงเบรกมือขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้คันเกียร์ค้างขณะที่สตาร์ทรถ เมื่อออกรถค่อยปลดเบรกมือลงเป็นขั้นตอนสุดท้าย