หน้าหลัก > สมัครงาน

ISUZU SIAM CITY

CAREER

สู่อนาคตความเป็นเลิศไปด้วยกันกับเรา

สยามซิตี้เป็นเหมือนครอบครัว
ที่อบอุ่นมีพี่น้องคอยให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนำความรู้ใหม่ ๆ
อยู่เสมอ
เกรียงไกร ทองเจียว
ผู้จัดการศูนย์บริการ
สาขาลาดพร้าว
อีซูซุสยามซิตี้ ไม่ใช่แค่ที่ทำงาน
แต่เป็นบ้านหลังที่่สอง
ของหญิงค่ะ
อาทิตยา บัวโต
พนักงานธุรการ
ที่อีซูซุสยามซิตี้ ดิฉันได้พัฒนา
ศักยภาพในการขายของตนเอง
ตลอดเวลา รู้สึกได้ว่ามั่นใจและ
เติบโตอย่างมั่นคง
พรทิพย์ พูลสวัสดิ์
ที่ปรึกษาการขาย
การพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้า
ย่อมต้องเกิดจากการผลักดันจาก
องค์กรที่ดีมีคุณภาพ และอีซูซุ
สยามซิตี้คือที่ที่มีครบถ้วน
อนุกูล ตั้งเทียนทอง
ผู้จัดการฝ่ายขาย
สาขานราธิวาสราชนครินทร์
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 66 ตำแหน่ง
ฝ่ายขาย 20 ตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาการขาย
 20 ตำแหน่ง

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 7 ตำแหน่ง
 ตัดต่อ
 2 ตำแหน่ง

 Creative Content
 1 ตำแหน่ง

 BI Developer
 1 ตำแหน่ง

 Web Programmer
 2 ตำแหน่ง

 เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์
 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายธุรการขาย 4 ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
 2 ตำแหน่ง

 เจ้าหน้าที่ขับรถเทรลเลอร์
 2 ตำแหน่ง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาคาร 6 ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 5 ตำแหน่ง

 เจ้าหน้าที่อาคาร
 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 2 ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 2 ตำแหน่ง

ฝ่ายการเงิน 1 ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่การเงิน
 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายศูนย์บริการ 13 ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์
 2 ตำแหน่ง

 ช่างยนต์
 5 ตำแหน่ง

 เจ้าหน้าที่อะไหล่
 1 ตำแหน่ง

 เจ้าหน้าที่ปรึกษางานบริการ (SA)
 5 ตำแหน่ง

ฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่บัญชี
 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายเลขานุการ 1 ตำแหน่ง
 ผู้ช่วยเลขานุการ
 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายอู่สี 6 ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่รับรถ
 3 ตำแหน่ง

 ช่างโป้ว
 1 ตำแหน่ง

 ช่างเคาะ
 1 ตำแหน่ง

 ช่างผสมสี/พ่นสี
 1 ตำแหน่ง