หน้าหลัก > แคมเพจ์น > รายละเอียดแคมเพจ์น

อีซูซุ วี-ครอส 4x4 โปรลุย..ท้าโลก

October 10, 2023 08:04

ผ่อนเริ่มต้นปีแรก 8,522 บาท ต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน 10,322 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นวีครอส เกรด Z 4 ประตู 3,000 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย 3.95% อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ เดือน ต.ค. 2566 โดยจะต้องเริ่มชำระงวดแรกภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับรถ โดยเงื่อนไขในการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด / รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถที่ขายฟลีท / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / เฉพาะผู้จำหน่ายอีซูซุที่ร่วมโครงการ

แคมเพจ์นอื่นๆที่น่าสนใจ