ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดีๆให้เพื่อน

Admin Isuzusiamcity January 01, 2021 09:10

เงื่อนไขในการร่วมรายการ

• เฉพาะเจ้าของรถอีซูซุที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถอีซูซุดีแมคซ์ หรือ รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ โดยผู้แนะนำให้ซื้อรถอีซูซุดีแมคซ์ รับ 1 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ผู้แนะนำให้ซื้อรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ รับ 3 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 รับสิทธิชิง

รางวัลทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท และรางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 300 รางวัล รวมมูลค่า 3,000,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกเดือนเพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 51 รางวัล

• จับรางวัลในวันที่ 8 ก.พ. 2564, 8 มี.ค. 2564, 8 เม.ย. 2564, 10 พ.ค. 2564, 8 มิ.ย. 2564, และ 8 ก.ค. 2564 เวลา 11.00 น. ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขา รังสิต - นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถ. รังสิต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศผลรางวัลวันที่ 23 ก.พ. 2564, 23 มี.ค. 2564, 27 เม.ย. 2564, 25 พ.ค. 2564, 23 มิ.ย. 2564, และ 22 ก.ค. 2564 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ • โดยจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

• รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้

• ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

• ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิเมื่อผู้ถูกแนะนำได้ซื้อ และรับรถตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

• พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

• ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ